زهرا خندان /سه هزار نفر که چیزی نیست، می‌شود همزمان به یاد همه عالم بود، به یاد استضعاف مردم، می‌شود خواست همه‌شان طعم این لذت قشنگ را بچشند. این اصلاً چیز عجیبی نیست، بگذریم که انقدر دین در این موارد کریمانه برخورد کرده که حتی می‌توانی ثواب زیارتت را به همه سه هزار کانتکتت تقدیم کنی بدون اینکه ذره‌ای از ثواب خودت کم بشود. کربلا و مشّایه و لطف و کرم لبریز و سرشارش باعث می‌شود آدم‌ها سخت بتوانند جلوی سرشار شدن عشق و خیرشان به بقیه‌را بگیرند. وقتی در مسیری قرار میگیری که هرکس با همممه وجودش حاضر شده است، عجیب نیست توام بخواهی به همممه آدم‌هایی که میشناسی و میشناسنت خیر برسانی.

این عین دین‌داری است. به شما و هرکس که خیال می‌کند این‌ها رفتارهای ریاکارانه‌ست شدیداً توصیه می‌کنم یک بار این سفر عاشقانه‌را تجربه کنید.

به شما بیشتر...