زهرا خندان /خانم مجری، روایتی از امیرمومنان توییت کرده‌اند که در آن، عدم قبولی عملی با ذره‌ای ریا بیان شده است. آن‌چیز که تعجب برانگیز است استفاده از عکس معاون پارلمانی رئیس جمهور در هنگام نماز و زیارت است.

۱ به ادعای خانم مجری، عکس تزیینی است اما برای عکس تزیینی از تصویر یک مسئول  می‌شود؟! هرکسی که متن را بخواند و عکس را ببیند ناخودآگاه به ذهنش متبادر می‌شود که این اعمال جناب مسئول ریاکارانه است. پس آوردن عکس با این متن، با توجه به تبادر ذهنی نمی‌تواند تزیینی باشد حتی اگر به فرض، شما تزیینی از آن استفاده کرده باشید.

۲ ریا چیست؟ به زبان بسیار ساده، عملی عبادی با نیتی غیر الهی یا مشترک. مثلاً من نماز می‌خوانم برای اینکه فلانی نظرش نسبت به من مثبت شود یا من نماز می‌خوانم برای قرب الله و اینکه مردم من را دوست داشته باشند. پس ریا با نیت مشخص می‌شود؛ وگرنه تمام مسلمین و مسلمات نماز می‌خوانند و به زیارت می‌روند و اکثرا در این مکان‌ها منقلب می‌شوند. خانم مجری! چگونه از دیدن یک عمل، نیت‌خوان شده‌اید؟ نیت یک امر درونی است!

۳ برای اینکه عکس با تصویر بخواند باید جناب مسئول خودش به شما یا به کسانی که با شما مرتبط هستند گفته باشد من این اعمال را انجام‌می‌دهم بخاطر اینکه معروف به تدین شوم. مانند بازیگر قدیم محمد عمرانی که در مصاحبه‌اش به ریایش اذعان کرد.

اگر اینچنین است باید به همراه این عکس، شاهد مطلب خود را هم بگذارید وگرنه مصداق تهمت می‌شود!

۴ رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرمودند: آفرین بر تو(کعبه)، خانه‏اى که چقدر بزرگى و احترام تو چقدر زیاد است سوگند به خدا، احترام مؤمن نزد خدا از تو بیشتر است، زیرا حرمت تو فقط از یک جهت است (که خونریزى در تو حرام است‏)، ولى مؤمن از سه جهت احترام دارد:

۱ خون وى محترم است.

۲ مال او حرمت دارد.

۳ بدگمانى نسبت به او حرام است.

آیا این متن با عکس آن، مصداق ایجاد بدگمانی نیست؟

بنابراین اگر قصد روشنگری دارید باید مدرک ارائه دهید وگرنه با خداوند به محاربه رفته‌اید چرا که امام معصوم می‌فرماید هرکس بنده‌ای را حقیر کند به جنگ خدا رفته است.