سخنگوی انجمن سینماداران اعلام کرد: سینما‌های سراسر کشور از ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۱۴ شهریور تعطیل می‌شوند و از روز پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه بازگشایی می‌شوند.