تلاش هنرمندانی که در پیاده‌روی اربعین شرکت کرده‌اند، برای دیده نشدن تنها دو معنا دارد:

-اولی، ابا داشتن از در معرض توهین‌ها و فحاشی‌های جماعت براندازی که شعارشان مرگ بر دیکتاتور بود ولی خود دیکتاتورانه‌ترین چارچوب‌ها را برای مخالفان و موافقان‌شان قائلند!

-دومی، ابا داشتن از شکستن حرمت اهل‌بیت توسط لشکر وحوشِ داعشی صفتِ جبهه‌ی فضای مجازی!