نرجس احمدی/ خانه هنرمندان طی مراسمی، به بزرگداشت ایران درّودی پرداخت.

در این مراسم رویا نونهالی بعنوان یکی از میهمان‌ها برای سخنرانی، دقائقی روی سن آمد و ضمن پوزش بابت لرزش صدایش و بیان اینکه با تماشای تصاویر زندگینامه پخش‌شده تحت تاثیر قرار گرفته است، اظهار کرد: ایران درودی از بودن طفره نرفته است. از لحظه‌ها نترسیده است و با شجاعت خودش است و هست.

نونهالی با صدایی که لرزش آشکارش نشان از ترس نهفته در وجودش بود، آنچه تابحال از شخصیت زنی قدرتمند که داور مسابقات استعدادیابی بوده و بارها نشان داد براحتی می‌تواند بر احساساتش غلبه کند، به‌خاطر داشتیم را یک شبه بر باد داد.

ظاهراً یک پرده ثابت از مراسمات بزرگداشت و یادبود اموات هنرمندان شده است کشف حجاب پیرزن‌های سینمای ایران!