از کسی که در بلاد غربت برای مشتی دلار حتی در سطل زباله هم می‌رود عکس می‌اندازد، نمی‌توان توقع داشت خودتحقیر نباشد. زنان موفق در بند حجاب ایرانی کم نیستند، آنقدر بی‌شمارند که نمی‌توان آن‌ها را در یک قاب آورد.