غزل شاکری که مدتی‌ست پست‌های انتقادی و با درون مایه ناامیدی و تحقیرآمیز، غالبا بر مبنای اطلاعات نادرست منتشر می‌کند، با انتشار استوری خبر از خداحافظی از فضای مجازی برای مدتی کوتاه داد. او همزمان با انتشار این متن و اصلاح و انتشار مجدد پستی که به نظر؛ تمسخر بیانات رهبر انقلاب بوده، تمام مطالب صفحه‌اش را بجز دو عکس حذف کرده است.

آن گونه که از مطلب او مشخص است به احتمال زیاد با تذکر نهادهای زیربط و اعمال قانون مواجه شده است!! برخورد احتمالی با وی از نوع ایجاد محدودیت رسانه‌ای در مرحله اول می‌تواند بازدارندگی خوبی را ایجاد کند. تا چهره‌ها بدون هیچ قاعده و قانون و صرفا به نقل از رسانه‌های معاند دست به انتشار هر مطلبی صحیح و خطایی نزنند.