نرجس احمدی /شاید بهتر باشد از آقای ضرغامی که بقول خودش «رابطه‌ش با خانم هنگامه قاضیانی رابطه خیلی خوبی است» و از پیام‌های توئیتی ایشان باخبر است، پیگیر این پست بشویم، هرچند که قاضیانی اساساً داشتن حساب کاربری در توییتر را رد کرد. در ماجرای کشف حجابشان که ضرغامی ادعا کرد هنگامه خانم به او گفته: «اینا لج منو درآوردن و بعدِ ضبط کلیپ روسریمو سرم کردم و رفتم خونه»!

نمیدانم، شاید این‌بار هم به آقای ضرغامی بگوید از مادرم عکس گرفتم، بعد روسری را سرش کردم و فرستادم خانه‌! فقط معلوم نیست چرا پیچ لج این جماعت، واشر حجابشان را شل می‌کند؟!