نرجس احمدی /با دراویش گنابادی می‌پرد، مدافع حرم را روی آنتن زنده نقد می‌کند، در صفحه اینستاگرامش حامی جنبش براندازان است و از سگ‌بازی‌هایش فیلم می‌گذارد، هشتگ اعدام نکنید را پست می‌کند و... امروز روی آنتن تلویزیون «معجزه امید» را مجری‌گری می‌کند و در شبکه سلامت با «منم دوستت دارم» راه و رسم درست زندگی را یاد ملت ایران می‌دهد!

بابای زی‌زی‌گولو، نیم‌کره‌های مغزمان تابه‌تا شد! خودت این‌همه تناقض را تاب می‌آوری؟!