با توجه به بیانیه شورای ارزشیابی و نظارت امکان آمیخته شدن تئاتر با سیاست و نداشتن سمت‌وسوی مناسب!! وجود دارد. 

بنابراین مدیران گرامی هنرهای نمایشی بهتر بود در مواجهه با نقد نمایش «گربه نره و روباه مکار» کمی انصاف و سعه صدر به خرج می‌دادند و منتقدان را تهدید به شکایت نکرده و القاب ناروا به آنان نسبت نمی‌دادند.

همانگونه که در این بیانیه نیز آمده؛ مقام معظم رهبری در سال ۹۴ در دیدار با دانشجویان درباره تئاتر به نکته مهمی اشاره کردند: «متأسفانه در محیط هنری ما، تئاتر از اول هم بد متولد شده. یعنی تئاتر ما یا تئاتر لغو بیهوده یا تئاتر اعتراضیِ بی‌جهت. بدون سمت‌وسوی درست‌وحسابی بوده است.»