روابط عمومی صداوسیما اعلام کرد گمانه‌زنی‌ها و ادعاها درباره میزان مخاطبان غیرمعتبر است.

در این دوره سلبریتی‌محوری، مجری‌محوری، تهیه کننده‌محوری و هرگونه ‌محوریت پراکنده غیرمنطبق با سیاست‌های رسانه ملی مردود و غیرقابل قبول است.

رویکرد رسانه ملی در این خصوص تأکید بر مدیریت منطقی و همکاری اصولی رسانه و چهره‌ها و تلاش جدی برای جلوگیری از تکرار آسیب‌های گذشته است.

در این دوره تحولی رسانه ملی، از هر گونه ورود بی‌برنامه به موضوع سلبریتی‌ها پرهیز شده و بر رابطه تکاملی و تعاملی رسانه و سلبریتی تاکید می‌گردد.

مرجعیت رسمی سنجش مخاطبان، مرکز تحقیقات سازمان است و هر گونه گمانه‌زنی و یا اطلاعات ادعایی غیر دقیق درباره میزان مخاطب برنامه‌ها غیر قابل قبول و غیر معتبر است.