مارتین اسکورسیزی؛ فیلم‌ساز آمریکایی برای حمایت از سعید روستایی و جواد نوروزبیگی؛ کارگردان و تهیه‌کننده فیلم برادران لیلا که حکم محکومیتشان صادر شده، اقدام به جمع‌آوری امضا کرده تا در  آنان تجدیدنظر شود.

اسکورسیزی به عنوان سرباز جنگ ویتنام از فیلم‌سازانی است که در خدمت منافع آمریکا و سیاست‌های آن کشور بوده و اگر در ایران بود افرادی با تفکر حامیان سعید روستایی، او را حکومتی، وابسته و ایدئولوژیک خطاب می‌کردند!

جالب آنکه اسکورسیزی به روشنی می‌داند که هیچ هنرمندی اجازه نادیده گرفتن خط قرمز‌های کشورش را ندارد اما به راحتی در صفحه‌اش به نقل از رسانه جرم روستایی و نوروزبیگی را با عنوان «فعالیت ضدتبلیغی علیه نظام» ذکر کرده و گفته قوانین کشور را رعایت نکردند و بدون مجوز در جشنواره شرکت کردند!! 

با این حال باز هم در راستای «سیاست‌های آمریکا» از این دو نفر حمایت کرده است!