امنیت این مملکت نعمتی است که با خون شهدا حاصل شده....

باربد بابایی‌ها و مهراب قاسم‌خانی‌ها و کامبیز دیربازها....حواستان به رفتارهای چند ماه گذشته و حالتان هست؟؟