پوستری از هنرمند خوش ذوق سِد خارجی در تسلیت به حادثه ترور در شاهچراغ و استوری برخی هنرمندان در واکنش به این حمله تلخ...

هومن حاجی عبدالهی، محمد بحرانی، بهرنگ علوی، مژده لواسانی، سوگل طهماسبی، نصطفی راغب، حامد همایون، ملیکا زارع و... درباره این اتفاق تلخ سکوت نکردند.