مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان: بین ۲ تا ۳ سال آینده شهر جهانی کودک را ایجاد خواهیم کرد که شامل آموزش، فرهنگ و بازارچه کودک است.

همه شرایط و ویژگی‌های آن متناسب با زیست بوم ایرانی‌اسلامی خواهد بود.

پردیس «شهر جهانی کودک» دارای پنج طبقه و کاملا با معماری ایرانی اسلامی بنا خواهد شد و فعالیت‌هایی شامل شهر سازندگی، شهر تکامل، شهر مشاغل، بوم‌شناسی اقوام ایران، بازارچه کودک، شهر بازی، نمایشگاه و فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، شهر زمین و کهکشان، شهر رباتیک، سالن سینما و تئاتر و هنر و معماری در آن صورت خواهد پذیرفت.