پرویز پرستویی ویدیویی از ضرب و شتم معلولان گذاشته و نصایح بسیاری کرده. مثلا گفته:

این مشت‌های گره کرده رو به صورت کسانی بزنید که باعث شده شما سیلی به صورت معلول بزنید ! حقتون و از گلوی اونهایی که باید بیرون بکشید! و...

بعد مشخص شده ویدیو قدیمی بوده و این افراد اخراج و مجازات شدن..

و پرستویی پست رو حذف کرده و استوری گذاشته که فیلم مربوط به قبل بوده..