• میگن باید سارق‌ها دستگیر شن!

میگیم نه! دارن عدالت اقتصادی رو برای خودشون برقرار می‌کنن!

  • میگن باید قاتلین مردم مجازات شن!

میگیم نه! دارن از خشونت‌هاشون رها میشن!

  • میگن قاچاقچی‌های انسان باید مجازات شن!

میگیم نه! اونا از فشار عصبی ناشی از بیکاری دارن رها میشن!

  • میگن فرانسه باید بذاره خود زنان محجبه که حجاب رو انتخاب کردند در اداره و مدارس و... حاضر شن.

میگیم نه! این قانون کشور فرانسه است، اگر کسی در اون کشور زندگی میکنه باید قوانین رو رعایت کنه! قوانین ضامن ثبات اجتماعی است حتی قوانین بد از بی‌قانونی بهتر است...

  • میگن میرید جهنم!

میگیم بهشت زوری شما رو نمیخوایم!

  • میگن با این کارا، دنیا رو برای بخش عظیمی از اجتماع جهنم می‌کنید!

میگیم بهشتی که من نتونم برم داخلش، هیچکس نباید بره!

  • میگن میدونی همین‌ کارات همین حالا هم دنیا رو برات جهنم کرده! یادته چشم‌هات چطوری تو تجمع ززآ در آلمان دچار ترس و وحشت بود!

میگیم جهنمی که داخلش هستم رو فهمیدم اما برای اینکه فکرشو نکنم خودمو زدم به نفهمی و دلم میخواد همه با من به این جهنمی که با مشروب و ... موقتی آرام میشه، بیان

  • میگن میدونی اونیکه گفته بود نباید مردم رو به زور ببریم بهشت، بخش اعظم سختی‌های دنیایی رو به مردمش اعمال کرد!

میگیم جهنم باهاش ساخته شده! او آرزوی قبل انتخابات ما بوده!

زهرا خندان