جواد قرایی؛ کارگردان مستند ایرانگرد به دعوت مسئولان عمانی به این کشور رفته تا برای تبلیغ و گسترش صنعت گردشگری عمان فعالیت کند!

برخی از رسانه‌ها سفر جواد قارایی در پاسخ به دعوت مسئولین عمانی را مهاجرت وی انعکاس دادند. در حالیکه که قارایی در رد این شایعه پستی منتشر کرده و گفته؛ موضوع کاری بوده و مهاجرتی در بین نبوده است.