علیرضا پناهیان: 

با گذاشتن تصویر حرم و امامزاده و تعدادی کاراکتر دینی و مذهبی فیلم اسلامی نمی‌شود

در عرصه هنر اگر بخواهیم هنر را اعتلا ببخشیم، یقیناً‌ باید به عرفان اسلامی روی بیاوریم. منظورم از اینکه می‌گویم هنر را اعتلا ببخشیم،‌ اسلامی کردن هنر نیست.

اصلاً این تعابیر،‌ تعابیر زیاد خوبی نیست که یکسری ممیزی قرار دهیم و اسم آن را اسلامی بگذاریم. یا مثلاً چهار تصویر حرم و امامزاده و تعدادی کاراکتر دینی و مذهبی و روحانی در فیلم قرار دهیم، نام آن را اسلامی بگذاریم بلکه باید در خود سینما و در نحوه طراحی داستانش ارتقایی حاصل شود و شدت سرگرم‌کنندگی در سینما بالا رود.

پ.ن: ایضا با مکتوب کردن یک آیه قرآن در آغاز فیلم.