سانسور بخشی از صحبتهای یکی از مهمانان برنامه از پیش تعیین شده و در راستای دیده شدن برنامه بود. 

در این مدت اکثر رسانه‌ها در دام افتادند و به بیشتر دیده شدن مهلا کمک شایانی کردند و با انتشار خبر سانسور نیز، بازیچه شدن شدت بیشتری یافت! در صورتی که با نسبت بسیار کمتر به برنامه‌های با کیفیت‌تر از لحاظ هنری و محتوایی پرداختند.

و اینگونه شد که همزمان با تبلیغات پرسروصدای این برنامه در سطح شهر و..، رسانه‌ها نیز خواسته یا ناخواسته ابزار تبلیغ رایگان این برنامه شدند. 

فاطمه سلیمانی در مهلا گفته بود، شهید حاج قاسم سریال‌های طنز ایرانی از مهران مدیری و سریال‌های خارجی مثل ۲۴، بلک لیست و خانه کاغذی تماشا می‌کرده! آیا این حرف سانسور داشت؟!