رئیس سازمان سینمایی در جلسه شورای بین الملل سینما در واکنش به هتک حرمت به ساحت قران کریم از سوی یک شهروند سوئدی گفت: از این پس از حضور و پذیرش محصولات کشور سوئد در جشنواره‌های مختلف ایران خودداری می‌شود.