«آواز خون» نذر محرم است و ادای دین شخصی من و دوستان هم‌دل به کربلا

عیبی نداره بذار بگن آوازه خون بود و واسه تو روضه خون شد...