جزئیات حکمی که منتشر شده:

دو سال ممنوعیت از فعالیت در رسانه‌های فراگیر از جمله پلتفرم‌های داخلی و خارجی، فعالیت‌های نمایشی و بازیگری و تبلیغ‌گری در فضای حقیقی و مجازی

۲ سال ممنوعیت خروج از کشور

۵ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا با واسطه

مطالعه و خلاصه نویسی یک کتاب ظرف یک ماه

۱۰ ماه حبس تعزیری در یکی از زندانهای استان سمنان که ۶ ماه آن به مدت ۵ سال تعلیق شده است.