نرجس احمدی/ کانون کارگردانان سینمای ایران و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران بیانیه مشترک دادند همچنین اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی بازیگران سینما، بیانیه صادر کرده‌اند که حکم شرکت در کلاس‌های روانشناسی خانم صمدی تحقیرآمیز بوده و...

- یک بام و دوهوایی‌تان حال خودتان را خراب نمی‌کند؟! 

تحقیرآمیز رفتار نابازیگرانتان است که توری پنجره را حجاب می‌پندارند و کلاه سرکردن را تمایل به دیده شدن نمی‌دانند!

تربیت شدن نیاز اساسی عده‌ای از شما مدیران و مسئولان صنوف نیز هست!

صادق باشید، حجاب قانون ایران‌مان است و وظیفه شرعی شما! شکل و شمایل تعریف شده و قاعده‌ی خودش را هم دارد.

مردم ایران نیز تمام قد ایستاده‌اند پای دین و انقلاب و حفاظت از شأنیت زنان