وزارت ارشاد در «جشنواره نمایش عروسکی» خانم‌هایی را مأمور تذکر به کشف حجاب کرده است.

این موضوع از طریق خانم‌هایی که در ورودی سالن‌های تئاتر شهر مستقر بودند تحقیق شد و عنوان کردند که این دستور از سوی وزارت ارشاد صادر شده است

سالن‌های نمایش، سینماها و سالن‌های کنسرت‌ها و.. به راحتی و از طریق قید نمودن در زمان فروش بلیط می‌توانند از ورود مکشفه‌ها به داخل سالن‌ها جلوگیری کنند و در داخل سالن نیز با ابزارهایی مانند لیزر، به افراد خاطی تذکر دهند.