چند رسانه داخلی و منوتو خبر از اعمال قانونی داده که مسئولان وعده آن را داده بودند.

تهیه‌کننده و کارگردان این برنامه گفته است پخش نشدن برنامه بدلیل نقص فنی بوده! و در آینده پخش می‌شود!

حالا باید دید حرف تهیه‌کننده درست است یا جدیت مدیران!