محمد جعفر هاشمی /ایشون به کنایه این مطلب رو منتشر کرده اما ناخواسته به نکته درستی اشاره کرده!

کمال یک گاو و گوسفند و...در سودی هست که به انسان میرسونن نه تلف شدنشون، خرده شدن یک گوسفند توسط انسان، کمال این حیوان هست!

استاد صفایی حائری در بحث قربانی و ذبح؛ سخنان حکیمانه و عبرت‌آموزی برای انسان‌ها دارند.

ایشان فرموده‌اند که: بخواهیم یا نخواهیم حرکت‌ها و گذشت زمانه از ما می‌کاهد و زمین ما را به گند میرساند مگر اینکه خودمان را قبل از اینکه زمان بگیرد، قبل از اینکه به زمین بگنداند ذبح کنیم ما قطعاً در این هستی مردار هستیم.

آنهایی که گوسفندهایی دارند و این گوسفندها در معرض خطری قرار می‌گیرند زود کاردها را تیز می‌کنند تا آنها را ذبح کنند تا از مرگ آنها و ضایع شدن و از دست رفتن آنها جلوگیری کنند ما در این هستی، خواه ناخواه مرداریم مگر اینکه کاردی را به گلوها بگذاریم و ذبح کنیم.

مهم این است که ذبیح چه کسی باشیم و مذبوح در راه چه کسی؟