حمیرا رحمتی/ در حالیکه برخی از تحلیلگران از کوتاه آمدن بن سلمان از ایدئولوژی و باز کردن عرصه فرهنگ می‌گویند؛ «سلمان الدوسری» وزیر اطلاع‌رسانی ( رسانه) سعودی موضع جالبی گرفته!

او در پنجاه و سومین نشست «شورای وزیران رسانه» کشورهای عربی احترام به حق جوامع برای حفظ و حراست از ارزش‌ها و فرهنگ خود را مهم شمرده و گفته هر جامعه‌ای حق دارد با نظارت بر محتواهای مغایر، از ارزش‌ها و فرهنگ خود محافظت کند.

الدوسری بر یافتن سازوکارهای موثری برای مقابله با سکوهایی که محتواهای مغایر را پخش می‌کنند نیز تأکید کرده است!