💢فیلم «آن شب»، داستان خانواده ی ایرانی در امریکاست که در هتلی متروکه درگیر اتفاقاتی عجیب می شوند. زوج داستان، افرادی را میبینند و وحشت میکنند که در واقع تداعی گر جرایمی ست که در گذشته مرتکب شده و از یکدیگر پنهان نموده اند، لذا باید اعتراف کنند تا از  مخمصه رهایی یابند.
 فیلم با روایت این داستان قصد طرح فرضیه جهان های موازی را دارد. نظریه ای که صاحبان آن پاسخ متقنی به سوالات مطرح دانشمندان ارائه ننمودند. تلاش، هنرنمایی و هزینه ای که در خدمت تبیین مباحث غربی اثبات نشده قرار گرفته، در حالی که موضوعات علمی و جذاب بسیاری برای پرداخت وجود دارند.
💢فیلم«درخت گردو» ماجرای بمباران شیمیایی مردم سردشت و روستاهای اطراف آن است. قادر همه اعضای خانواده اش را از دست می دهد و تنها نوزاد دختر او که زنده مانده مفقود می شود. قادر به عنوان شاهد در دادگاه لاهه حضور می یابد.
موضوع فیلم ظرفیت اکران خارجی خوبی دارد اما دچار نقص هایی جدی اعم از پایان بندی نادرست، ضعف قصه، عدم توجه به ابعاد مختلف ماجرا و...است. سکانس های دادگاه لاهه بسیار ضعیف است. همچنین مشخص نیست کشورهایی که مسبب اصلی تولید بمب شیمیایی بودند کجای قصه اند!