آقای خواننده استوری گذاشته که دخترا رزومه شون رو بفرستن که یکی رو انتخاب کنه یک هفته ببره اروپا!!
خانم‌هایی که حرف‌های سلبریتی هایی مثل پویان مختاری رو درباره آزادی باور میکنید، آیا در شأن خودتون بردگی جنسی شدن را می‌بینید؟؟