این خانم صدف عسگری در جشنواره فیلم کن ۲۰۲۳ است!! وقتی به کشف حجابی‌های داخل کاری نداشته باشند، جوگیری و تلاش برای دیده شدن میرسد به جایی که یک زن ایرانی با این لباس و شمایل در مراسم فتوکال (عکس گرفتن) ظاهر می‌شود!!

عکس به اندازه کافی گویاست نیاز به توضیح بیشتر ندارد!