الهام چرخنده سخنران مراسم تشییع پیکر شهیدان مرزبانی بوده است.