حسین‌علی امین چورته (آخرین استاد بزرگ نسل قدیم نی نوازان شمال ایران) چهره در نقاب خاک کشید.

زنده‌یاد حسین‌علی امین چورته در سال ١٣٨٠ به دعوت محمدرضا درویشی به همراه آرمین فریدی در جشنواره موسیقی نواحی ایران به عنوان پیشکسوت لله نوازی شمال ایران در کنار طیبی و پورجوادی (اساتید موسیقی مازندران) شنوندگان را مسحور هنر لله نوازی شمال ایران کرد.