خواننده-بازیگر ترکیه‌ای بعد از توهین به اردوغان، در دادگاه بدوی به چهارسال حبس محکوم شد! 

و

مهمتر از آن

بلاگر ترکیه‌ای بخاطر توهین به پول ترکیه به ۷ سال حبس محکوم شد!!

اگر این مجازات‌ها در ایران حکم شود آیا سلبریتی های همیشه معترض و بعضاً هتاک هر پستِ راست و دروغ و توهین آمیزی را منتشر خواهند کرد؟