صحبت‌های رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت درباره حمایت‌های مالی کارخانه‌های دخانیاتی از سریال‌ها و البته فیلم‌های سینمایی نیاز به پیگیری‌ از سوی مسئولان وزارت بهداشت و همچنین وزارت ارشاد دارد. اگر چه بسیار زودتر از این‌ها باید این آسیب دنبال می‌شد!
متاسفانه باید گفت چند سالیست که پدیده تبلیغ سیگار توسط «زنان» و بدتر از آن، تبلیغ و ترویج «زنان سیگاری» در فیلم‌های سینمایی و سریال‌های نمایش خانگی افزایش یافته است! و گویا نه گوش شنوایی هست و نه چشمِ نگرانی!