در خبرها آمده؛ سودابه مرادیان، کارگردان ایرانی آمریکایی قرار است فیلم «تمشک‌های وحشی» را با دو بازیگر از ایران و آمریکا بسازد.

شهاب حسینی یکی از بازیگران این فیلم است که فیلمنامه آن در بازار جشنواره کن عرضه خواهد شد. 

از داستان فیلم که وضعیت یک زوج مهاجر قبل و بعد از مهاجرت است و با توجه به اخبار مربوط به آن، به نظر می آید که یک فیلم ضد ایرانی و حاکمیت باشد!