قاب عکس‌های زن‌های بی‌حجاب که به وفور در سریال ویژه فیلیمو در قاب دوربین ظاهر می‌شود! آیا از مخاطب می‌توان انتظار داشت دوگانگی حاکمیت در مسئله پوشش را درک کند؟