و باز هم الان مشخص نیست که نظارت بر شبکه نمایش خانگی برعهده کجاست، ساترا یا وزارت ارشاد؟! 

اینطور که عیان است کسی کاری به محصولات این شبکه ندارد و کاملا رها و یله است!

هر چه میخواهند می‌کنند و به فرهنگ و تاریخ و شخصیت ایرانی جماعت توهین می‌کنند و تازه سوال است که چه کسی مسئول است؟!!!

از صاحبان نظریه‌های شاذ می‌پرسیم؛ با این نوع عملکرد، مردم بهتر نبود همان برنامه‌های ماهواره را ببینند؟؟؟