تقریبا مشخص شد که چرا عملکرد آزیتا ترکاشوند مثل برخی از سلبریتی‌ها نبود و مواضعش متفاوت از این افراد بود. 

وقتی منبع فکری کسی رسانه‌های دشمن باشه به تقلید از آن‌ها حرف می‌زنه و موضع می‌گیره. اما وقتی با کسی مشورت می‌کنی که قدرت تفکر و تصمیم‌گیری داره و سره از ناسره تشخیص می‌ده، تو چاهی که بقیه هستن نمی‌افتی تا هم خودتو نابود کنی هم بقیه رو!