فیلم «برادران لیلا» اینطور که از داستانش برمی‌آید فیلمی نمادین است و تنها به سیاه‌نمایی و حرمت‌شکنی‌های بین اعضای خانواده ختم نمی‌شود!!

تهیه کننده فیلم «برادران لیلا» اعلام کرده از تماشای این فیلم بصورتی غیرقانونی و رایگان رضایت ندارد و بنابراین بهتر است تا مشخص شدن تکلیف آن صبر کنیم. اما از طرفی باید از عوامل فیلم پرسید در برابر نارضایتی میلیون‌ها ایرانی که به داشته‌هایشان توهین کردید، چه خواهید کرد؟! چطور توانستید بدون جلب رضایت مردم به کشور و حکومت و فرهنگ آنان توهین کنید؟! 

ظاهراً گفته شده فیلم بصورت قاچاقی پخش شده، چطور ممکن است فیلم بصورت قاچاقی و کامل! پخش شده باشد؟!! در صورتی که طبق ادعای مسئولان نسخه فیلم در اختیار وزارت ارشاد نیز نیست!! 

پخش سریالی فیلم در فرانسه آغاز شده اما بعید به نظر می‌رسد به اتمام رسیده باشد...