پشت پرده انتقال ایران اینترنشنال هم احتمالا توافق ایران و عربستان بوده!!

حالا میتونن شعار بدن واقعا عرب نمیپرستن!