به شهاب حسینی و رامبد جوان بگید وقتی روح الله عجمیان رو شهید کردن براش استوری، پیام اظهار تاسفی گذاشتین؟؟؟

که حالا پا شدین رفتین خونش برای گرفتن رضایت!!! واقعا چه رویی دارن. به رامبد بگید تو برو دُوَ دُو تُ اجرا کن. والاع.

هشتگ نه به اعدام این بازیگرای کثیف فقط برای قاتلینه چون از جنس خودشونن. برای مظلومایی مثل شهید عجمیان چه هشتگی دارید؟!!