ایران در زمینه بازی‌های رایانه‌ای حرف چندانی برای گفتن ندارد، با این حال دشمن به همین کارهای انگشت‌شمار هم در این حد حساسیت نشان می‌دهد!

زیرا اهمیت بازی رایانه‌ای را می‌داند و مهمتر از آن، غنی بودن از محتوایی‌ست که در قالب این بازی‌ها، قابل عرضه به دنیاست!!

ایران به‌جای قهرمانان مجازی و توخالی، آنقدر قهرمان و داستان و روایت در عرصه حقیقی دارد که اگر روزی توان ارائه آن را پیدا کند اقبال جهانی بی‌نظیری را خواهد داشت و این را دشمن به خوبی می‌داند.