محمد ولی‌زادگان کارگردان فیلم کوتاه «من خود، من هم می‌رقصم» جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش ۱۴پلاس نسل از نگاه هیئت داوران جشنواره برلین را دریافت کرده است! و جایزه را به خدانور لجه ای (که گفته شد در جریانات اخیر کشته شده) تقدیم کرده و گفته که این روزها به یاد اوست!

ماجرای این فیلم درباره دختر دانشجویی‌ست که میخواهد برای تحصیل در زمینه رقص به خارج از کشور برود اما ایران از خروج او ممانعت می‌کند!!

افرادی همچون عوامل این فیلم و جشنواره برلین و .. نیز سوراخ دعا را خوب پیدا کردند!