از اهمیت ایران و ایرانی برای دنیا همین بس که در جشنواره هنری که غیرسیاسی بودن امثال آن سال‌ها ورد زبان غربزده‌ها و جریان مثلا روشنفکری بوده، هنوز دنبال انقلابند!!

گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم برلین از سقوط رژیم گفته و از کشورهای غربی خواسته طرف مردم بایستند!! او از ظلم‌های حکومت ایران نام برده و از جدی بودن و ریشه‌دار بودن انقلاب گفته!!

قطعا کشورهای غربی اگر از وجود نعمت عقل هم بی‌بهره باشند، با اطلاعاتی که از ایران دارند میتوانند بفهمند چه خبر است...

گلشیفته انگار یادش رفته همین چند وقت پیش بود که مکرون به علی‌نژاد گفت انقلابتان به جایی نرسید و علی‌نژاد هم این حرف را رسانه‌ای کرد...

هر کسی باید این موضوعات را بداند می‌داند، اما گویا اینها یکدیگر را نادان فرض می‌کنند!!

روزگار کشورهای غربی و وطن فروشان ایرانی مانند بازنده‌ای می‌ماند که از لج، تنها می‌تواند به اطرافش چنگ بیاندازد...

آلمان با تحریم بخش دولتی ایران و باز کردن فضای بیشتر برای مخالفان ایرانی و ترتیب دادن برنامه‌های مخصوص ایران و انقلاب گلشیفته‌ها، نشان داد که چقدر ایران برایش مهم است! تا جاییکه آبروی رویداد هنری‌ و بلکه سیاسی_هنری خود را فدای مطامع ایدئولوژیک خود کند!