فریبرز عرب‌نیا: شاهزاده صلاحیت ندارد و فرح دیبا گزینه پیشنهادی برای شوراست!

عرب‌نیا در ویدیویی مفصل درباره دلایل عدم صلاحیت شاهزاده پهلوی صحبت کرده است. او از مخالفین وکالت دادن به شاهزاده است و به همین دلیل مورد تهدید و ناسزاگویی طرفدارن پهلوی قرار گرفته است.

او گفته ربع پهلوی نظر کارشناسی و برنامه ندارد و به همراه گروه‌های اپوزسیون موافق حمله نظامی به ایران بوده است.

عرب‌نیا خطاب به پهلوی گفته؛ شما باید شفاف درباره انقلاب ۵۷ صحبت کنید، اگر خوشی زده بود زیر دل مردم چرا پس پدر شما گفت بمن زمان بدهید اصلاح میکنم؟!

او همچنین فرح پهلوی را فرد مناسب‌تری از دو شاه پهلوی دانسته و گفته گزینه پیشنهادی‌اش به شورا است!