نمایش «مامور خیابان نود و دو» با نمایش‌نامه‌ای شبیه کتاب «حیفا» نوشته محمد رضا حداد‌پور جهرمی در روز چهارم جشنواره اجرا شد.

این نمایش حاصل همکاری گروه دانشجویی دانشگاه هنر نوشهر بود و داوود فتحعلی بیگی نویسندگی آن را بر عهده داشت.

موضوع نمایش شکل‌گیری داعش و نقش موساد و متساوا (بخش عملیات ویژه)  در ایجاد این گروه تروریستی است. موساد توسط «ماموران زن» کار کشته خود بین رهبران اصلی داعش نفوذ کرده و با شستشوی مغزی این دو نفر در زندان ابوغریب عراق، آنان را تحت هدایت و کنترل خود در می‌آورد. این زنان جاسوس در ادامه توسط ماموران جبهه مقاومت شناسایی می‌شوند.

سطح متن و کیفیت اجرا به نسبت موضوع نمایش، پایین بود اما جسارت انتخاب این نمایش و اجرای آن توسط گروه دانشجویی قابل توجه است.