وکیل این خواننده رپ کرمانشاهی در توییتی اعلام کرد؛

پرونده سامان صیدی «برای رسیدگی مجدد به ایرادات هفتگانه دیوان عالی کشور به دادستانی ارجاع شد.»