هوشنگ گلمکانی از مدیران «فیلم امروز» درباره نحوه درگذشت محسن جعفری‌راد؛ نویسنده، منتقد و مستندساز گفت:

جعفری راد خودکشی کرده...