فاطمه دانشور عضور سابق شورای شهر تهران در استوری اینستاگرامش اعلام کرد صمدپور در زندان اوین است.